,
Každý Váš kvas je destilovaný samostatne
Nemusíte nosiť žiadne drevo
Celá technológia je po každej destilácií          preplachovaná vodnými tryskami
Vyššia výťažnosť destilátov, kratší čas destilácie,          čistota destilátov Minimálne množstvo kvasu na destiláciu už od 100 litrov Možnosť ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti            destilátov Presne regulovaný ohrev zabezpečený elektrickými          špirálami Kvas prečerpáme priamo z vášho auta
Výhody našej najmodernejšej pálenice