,
Ovocie je nutné pred založením kvasu rozdrviť,(jablká, hrušky) Kôstkové ovocie je dobré aspoň popučiť (slivky,marhule) Niektoré ovocie je potrebné odstopkovať ako čerešne, hrozno
Kvasnú nádobu ovocím naplniť pokiaľ možno naraz,          nádoby plniť len do 4/5 ich objemu Optimálne teploty kvasenia od 15 C° do 20 C° Vznikajúci oxid uhličitý musí unikať cez kvasnú zátku,           alebo aspoň spod priklopeného veka
Kvasné nádoby sa používajú  plastové, drevené, alebo nerezové Na kvasenie používať len čisté kvasné nádoby Kvasnú nádobu umiestniť do čistej a vzdušnej miestnosti
Ovocie na prípravu kvasov má mať čo najvyšší obsah cukrov,         to znamená, že musí byť dozreté Ovocie nesmie byť znečistené, poškodené hnilobou a plesňami Ovocie je potrebné zbaviť všetkých nečistôt, ako je tráva, lístie