Cenník za pestovateľské pálenie ovocia v pestovateľskej pálenici Liptovské Kľačany :
Podľa zákona možno v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý sa začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku 43 la (litrov 100% alkoholu) so zníženou spotrebnou daňou o 50%. Cena za výrobu 1 litra  50% destilátu v našej pestovateľskej pálenici Vás vyjde na 7,90 EUR s DPH (+energia)